Συντήρηση ανελκυστήρων

Η τακτική συντήρηση όλων των εγκατεστημένων ανελκυστήρων είναι υποχρεωτική από το νόμο και γίνεται αποκλειστικά και μόνο από νόμιμο συνεργείο συντήρησης.

Εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, την έγκαιρη διάγνωση πιθανών βλαβών και την αποκατάστασή τους, με γνώμονα πάντα την ασφαλή μετακίνηση των επιβατών, γι' αυτό και κρίνεται επιτακτική.

Η έλλειψη τακτικής συντήρησης έχει ως συνέπεια την παρουσίαση περισσότερων φθορών και βλαβών, με αποτέλεσμα τη μείωση διάρκειας του κύκλου ζωής του ανελκυστήρα και την πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση.

H εταιρεία μας κατέχει εμπειρία πολλών ετών και με ευθύνη και συνέπεια εξασφαλίζει την ασφάλεια και την αδιάλειπτη λειτουργία του ανελκυστήρα σας. Μπορούμε να σας παρέχουμε 365 ημέρες το χρόνο, 24ωρη κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, καλύπτοντας έτσι κάθε είδος κτιρίου ιδιαίτερων απαιτήσεων και αναγκών, όπως (νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες, ξενοδοχεία κλπ.)

Όλοι οι ανελκυστήρες που ανήκουν στην τακτική μηνιαία συντήρηση της εταιρείας μας, συντηρούνται επιμελώς κάθε μήνα, με ένα εύρος ελεγχόμενων εργασιών. Επιθεωρούνται ανά τρίμηνο από τον υπεύθυνο συντηρητή όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Παρέχεται δωρεάν τεχνική υποστήριξη αποκατάστασης βλαβών ή τυχόν δυσλειτουργιών 24 ώρες το 24ώρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Το προσωπικό συντήρησης, βρίσκεται δίπλα σας για να εξασφαλίσει την ασφαλή μετακίνησή σας σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ανελκυστήρα σας, από την αρχική λειτουργία του έως και τη στιγμή της ανακαίνισής του - μετά από 30-40 χρόνια.

Μην αμελείτε και μην αποφεύγετε για οικονομικούς λόγους τη συντήρηση του ανελκυστήρα σας. Έτσι θέτετε σε κίνδυνο εσάς και την οικογένειά σας και υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος. Με την έλλειψη τακτικής συντήρησης, ίσως προκύψει βλάβη μεγαλύτερου κόστους.

Οι προμηθευτές μας