Εγκατάσταση ανελκυστήρων

Με στόχο την εξέλιξη και την συνεχή ανάπτυξη, η εταιρεία μας σε όλες τις νέες εγκαταστάσεις – ανελκυστήρων, ανυψωτικών, κυλιόμενων κλιμάκων κτλ, εφαρμόζει κάθε νέα τεχνολογία σε συνδυασμό με τα πρότυπα και την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Έτσι, διασφαλίζει για εσάς προϊόντα υψηλής ποιότητας και αισθητικής με συνέπεια και πλήρη τεχνική υποστήριξη στο μέλλον. Η εγγύηση που παρέχουμε στους πελάτες μας, αποδεικνύει περίτρανα την άριστη ποιότητα των προϊόντων και των μηχανισμών μας που χρησιμοποιούνται σε κάθε νέο μας έργο.
 
Σήμερα και έπειτα από τεχνογνωσία άνω των τριάντα (30) ετών, εγκαθιστούμε κάθε είδος (Υδραυλικό, Ηλεκτρομηχανικό – Τριβής, Χωρίς Μηχανοστάσιο MRL κτλ) και τύπο (ατόμων, φορτίων, οχημάτων, πλοίων, αγαθών) ανελκυστήρα, ανάλογα με τις απαιτήσεις του σχεδιαστή ή τις κτιριακές προδιαγραφές.

 

Τα βασικά προϊόντα που μπορούμε να σας προσφέρουμε στον τομέα της εγκατάστασης είναι:

  • Υδραυλικοί Ανελκυστήρες κάθε τύπου με άμεση 1:1 ή έμμεση ανάρτηση 2:1
  • Ηλεκτρομηχανικοί Ανελκυστήρες κάθε τύπου με άμεση 1:1 ή έμμεση ανάρτηση 2:1 κτλ
  • MRL ανελκυστήρες κάθε είδους και τύπου με άμεση ή έμμεση ανάρτηση
  • Ανυψωτικές Πλατφόρμες Οχημάτων ή Φορτίων
  • Συστήματα Α.Μ.Ε.Α.
  • Συστήματα στάθμευσης
  • Κυλιόμενες Κλίμακες – Διάδρομοι
  • Ειδικές κατασκευές ανελκυστήρων – Πανοραμικοί ανελκυστήρες
  • Ειδικές κατασκευές – Μεταλλικά Φρεάτια
  • Ανελκυστήρες αγαθών – ServiceLifts (πασάκια)

 
Κατά την διάρκεια της εγκατάστασης έχετε πλήρη ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών και τα στάδια που ακολουθούν. Μετά την αποπεράτωση των εργασιών εγκατάστασης πραγματοποιείται έλεγχος – τεχνική επιθεώρηση για την ορθή επιβεβαίωση της εφαρμογής των προτύπων και της κείμενης νομοθεσίας.

Οι προμηθευτές μας