Οδηγίες απεγλωβισμού

Όπως και κάθε άλλο μηχάνημα κατασκευασμένο από τον άνθρωπο, το ασανσέρ σας μπορεί να παρουσιάσει και αυτό αστοχίες ή βλάβες. Επιπροσθέτως, εξαρτάται άμεσα από το ηλεκτρικό ρεύμα για να λειτουργήσει. Όλα αυτά συνεπάγονται μεγάλες πιθανότητες να σταματήσει ο ανελκυστήρας τη λειτουργία του ξαφνικά και απροειδοποίητα.
 
Οι λόγοι που μπορούν να διακόψουν την λειτουργία ενός ανελκυστήρα είναι συνοπτικά οι ακόλουθοι:

 • Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Υπερφόρτωση (περισσότερα από το επιτρεπόμενο όριο άτομα ή μεταφορά φορτίων.
 • Βλάβες του ανελκυστήρα, οι  οποίες  είναι  κυρίως ηλεκτρολογικής φύσεως
 • Μηχανική καταπόνηση του ανελκυστήρα όπως π.χ.αντικείμενο που εισέρχεται στο διάκενο κατά τη μεταφορά.

 Τα εγκλωβισμένα άτομα είναι σε ασφαλές περιβάλλον με επαρκή εξαερισμό όσο είναι εγκλωβισμένοι και συνεπώς δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, βιασύνης, ρίσκου ή επιπολαιότητας!

Την ευθύνη για τον απεγκλωβισμό έχει εκτός από την εταιρία μας και το Πυροσβεστικό Σώμα.
Ο λόγος είναι ότι μπορεί να επέμβει άμεσα σε τέτοια περιστατικά.

 

Οδηγίες Απεγκλωβισμού για Υδραυλικούς Ανελκυστήρες

Ειδικά στους υδραυλικούς ανελκυστήρες υπάρχει αυτόματος απεγκλωβισμός.

Δεν κάνουμε καμία ενέργεια. Ο θάλαμος κατεβαίνει αυτόματα στην πλησιέστερη στάση, ο εγκλωβισμένος ανοίγει χειροκίνητα τις θύρες θαλάμου-φρεατίου και εξέρχεται του ανελκυστήρα.
 
Σε περίπτωση που ο αυτόματος απεγκλωβισμός δεν λειτουργήσει λόγω βλάβης, πρέπει κάποιος να πάει στο μηχανοστάσιο και να ακολουθήσει τις εξής οδηγίες:

 1. Κλείνουμε τον Γενικό Διακόπτη Κίνησης (όχι φωτισμού).
 2. Πιέζουμε ή περιστρέφουμε τον κόκκινο μοχλό της χειροκίνητης βαλβίδας καθόδου, ο οποίος βρίσκεται στον κινητήριο μηχανισμό.
 3. Ο θάλαμος αρχίζει να κινείται προς τα κάτω. Όταν ο θάλαμος φτάσει ακριβώς στην πλησιέστερη προς τα κάτω στάση, (σε συνεννόηση πάντα με τον εγκλωβισμένο) ελευθερώνουμε τον κόκκινο μοχλό.
 4. Ο εγκλωβισμένος ανοίγει χειροκίνητα τις θύρες θαλάμου-φρεατίου και εξέρχεται του ανελκυστήρα.
 5. Αφήνουμε τον Γενικό Διακόπτη Κίνησης κατεβασμένο και καλούμε τον υπεύθυνο συντηρητή  στο 2510 836754.

 

Οδηγίες Απεγκλωβισμού για Ηλεκτρομηχανικό Ανελκυστήρα

 1. Κλείνουμε τον Γενικό Διακόπτη του ρεύματος κίνησης (όχι του φωτισμού).
 2. Σε περίπτωση χρήσης αυτόματου απεγκλωβισμού, κατεβάζουμε τον διακόπτη ΟΝ/OFF στον πίνακα χειρισμού, στη θέση OFF.
 3. Ανοίγουμε το φρένο της μηχανής με τον ειδικά προβλεπόμενο μοχλό.
 4. Επικοινωνούμε με τον εγκλωβισμένο και αρχίζουμε να στρέφουμε σιγά σιγά το βολάν του κινητήρα με το χέρι προς την κατεύθυνση που συναντάμε μικρότερη δυσκολία (αυτό εξαρτάται από τη θέση του θαλάμου στο φρεάτιο)
 5. Ο θάλαμος αρχίζει να κινείται προς την πλησιέστερη πόρτα. Όταν ο θάλαμος βρεθεί μπροστά ακριβώς στην πόρτα (αυτό επιβεβαιώνεται από την ένδειξη στον πίνακα του ανελκυστήρα, αν υπάρχει) κλείνουμε το φρένο. Ο εγκλωβισμένος ανοίγει χειροκίνητα τη θύρα και εξέρχεται του θαλάμου.
 6. Αφού πραγματοποιηθεί ο απεγκλωβισμός ελέγχουμε αν όλες οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες και ασφαλισμένες.
 7. Αφήνουμε τον Γενικό Διακόπτη Κίνησης κατεβασμένο και καλούμε τον υπεύθυνο συντηρητή  στο 2510 836754.

Οι προμηθευτές μας