Το προφίλ της εταιρίας

Η εταιρία 'Χ. Σταματιάδης και Υιός Ο.Ε.' ιδρύθηκε το 2007 με έδρα την Καβάλα. Παρόλο που η εταιρία είναι σχετικά νεοσύστατη δεν ισχύει το ίδιο και με το καταρτισμένο προσωπικό της το οποίο δραστηριοποιείται στον χώρο πάνω από 30 χρόνια.

Η τεχνογνωσία και οι υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας μηχανισμών και υλικών κατασκευής δένουν άρικτα με τις ανταγωνιστικές τιμές μας.

Εγκαθιστούμε ηλεκτρομηχανικούς και υδραυλικούς ανελκυστήρες σε όλη την περιφέρεια της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, ανταποκρινόμενοι στην ισχύουσα νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα ποιότητας. Ο σχεδιασμός, η επιλογή των υλικών και του ανελκυστήρα γίνεται πάντοτε σε απόλυτη συνεργασία με τον εκάστοτε πελάτη. Εξασφαλίζουμε εγγυημένη ασφάλεια, μέγιστη διάρκεια ζωής και βέλτιστη λειτουργία του ανελκυστήρα.

Εκτός της εγκατάστασης, όπου αναλαμβάνουμε έργα σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων, δραστηριοποιούμαστε στις μετασκευές και εκσυγχρονισμό παλαιών ανελκυστήρων προσφέροντας πάντα υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε όλους τους τομείς.

Οι προμηθευτές μας